UGGEN


Styrelsen informerar:


TÖMNING AV SOPKÄRLEN år 2019

måndagar vecka 5,21,24,27,31,33,36,39,ftr42,45,48

onsdagar vecka 1,9,13,17,51 

SORTERA SOPORNA, så slipper vi extra tömningar! Latrin, byggmaterial och farligt avfall kan man lämna på Återvinningen i

Hede.

 

Härjedalens kommun har tagit bort de sopcontainrar som vi haft inom vårt område

(som vi ej stått för tömning av)

Den container som föreningen har är belägen på Tjädervägen och det kommer troligen att monteras ett kodlås på den framöver.

Mera info kommer....


Särvfjällets samfällighetsförening har

bg 5448-7483


ÄGARBYTE, använd denna länk.Följ gärna Särvfjällets Samfällighetsförening i Facebookgruppen.

Vi heter: Särvfjällets Samfällighetsförening
Värdshuset Orren

Läs verksamhetsberättelse, dagordning och budget som du hittar under Protokoll


SKIDSPÅREN på myren och nere i skogen ingår inte i Samfällighetens åtagande. De

körs upp av frivilliga när de har tid och möjlighet.
PLOGNING AV INFART i VINTER: Märk ut infarten
INGREPP UTANFÖR EGNA TOMTEN: ta kontakt med markägaren Alf Hedström.

Årsstämma 2019 sker den 7/9 2019


Plats: Fjällorrens restaurang

Tid: kl 16:00