UGGEN


Styrelsen informerar:


Motioner till årsstämman


Skall vara styrelsen tillhanda senast 30/4 via mail

leif.sarvfjallet(a)gmail.com (ersätt (a) med @) eller 

brev.

Särvfjällets samfällighet

c/o Leif Nilsson

Östra långgatan 7e lgh 1101

852 36 Sundsvall


TÖMNING AV SOPKÄRLEN år 2019

Tömning sker på beställning. Ange gärna

fyllnadsgrad på facbookgruppen.


SORTERA SOPORNA, så slipper vi extra tömningar! Latrin, byggmaterial och farligt avfall kan man lämna på Återvinningen i

Hede.

 Containern är utrustad med tagglås, taggar har skickats ut till de som har bebyggd tomt.


Följ gärna Särvfjällets Samfällighetsförening i Facebookgruppen.

Vi heter: Särvfjällets Samfällighetsförening
Värdshuset Orren

Årsstämma 2020 sker den 5/9 2020


Plats: Fjällorrens restaurang

Tid: kl 16:00


Dagordning, årsberättelse, budget samt resultatrapport publiceras under protokoll under Augusti.


Föreningen använder vägnu för fakturering och medlemsregister uppdateras automatiskt från lantmäteriet. Inloggning för att själv uppdatera dina uppgifter finns på fakturan.SKIDSPÅREN på myren och nere i skogen ingår inte i Samfällighetens åtagande. De

körs upp av frivilliga när de har tid och möjlighet.
PLOGNING AV INFART i VINTER: Märk ut infarten
INGREPP UTANFÖR EGNA TOMTEN: ta kontakt med markägaren Alf Hedström.