Om föreningen

.

I mars 1979 öppnades kaffeserveringen. Det var i början tänkt som en vinterservering men det blev en stor efterfrågan även på sommaren så öppethållandet utökades. Det las ut spångar på myren så det gick att gå dit upp.


Till vändplanen gick det bussar från Vemdalen och Björnrike för fjällvandring och i Orren serverades det kaffe, smörgåsar och våfflor.


Pettersson undersökte om det fanns möjlighet att få området elektrifierat och den 12 december 1985 tändes första lampan i Orren. Ca 260 fastigheter fanns i Nysätern vid den tiden. Samtidigt bestämdes att väg skulle byggas från vändplanen upp till Orren. Det lades ut fiberduk på myren och sedan fylldes det på med grus och dylikt. När vägen var klar bar den även för tunga fordon som virkesbilar.

 

Vid årsskiftet 89-90 såldes Orren till en Lionel som hade det i ca 3 år. 1993 köptes det av Anders Sundkvist som ägde det till 2018 då det köptes av nuvarande ägare Per Grinde och Jessica Eriksson som även ändrade namnet till Fjällorren. Även idag serveras där mat och dryck

LITE HISTORIK OM OMRÅDET BERÄTTAT AV BERTIL BRANDQUIST OCH TORE PETTERSSONFörsta huset på området var nuvarande Vargvägen 6. Inga vägar fanns upp till området på den tiden. De första vägarna som bröts var Särvfjällsvägen och Ugglevägen till vattenposten.

Rosenberg gjorde Särvfjällsvägen, sedan överlät han den kostnadsfritt till vägföreningen. Rosenberg hade ett intecknat område nedanför Orren. Pettersson och Lunnehed ägde området nedanför myren det som idag ägs av Alf Hedström. Tomterna efter Ugglevägen var de första på området.


Tomtägarföreningen bildades 1969. Det kostade 10 kronor i inträde och 20 kr i årsavgift. Interimsstyrelsen bestod av kassör Bertil Brandquist, sekreterare Jerlhagen, ordförande Wahlström och ledamot Percy. Percy var också initiativtagare till föreningen. Efter detta bildades vägföreningen efter några år.


En kiosk fanns i nuvarande Hanssons på Vallen. Ida hade ett café på Vallen. En varubil kom med matvaror till de boende längs vägen Hede-Särvsjö någon dag i veckan. Caféverksameten upphörde dock efter några år.

Abrahamsson var en riktig kraftkarl. Han byggde två stugor långt uppe på myren. Ensam byggde han även en stentrappa uppe vid Märta Nilssons hus som sedermera revs bort av nuvarande ägarna.


1981 bildades nuvarande Särvfjällets Samfällighetsförening. Styrelsen bestod av ordförande Harald Nyberg, kassör Krister Svanström, Tore Jerlhagen, Tore Pettersson och Ingemar Lönnberg . Suppleanter var Karl-Erik Nordström och Bo Isaksson.


Bygget av Värdshuset Orren påbörjades hösten 1978 av Tore Pettersson. Virket till byggplatsen fraktades upp med ett hemmabyggt motorredskap från Stockå. När myren hade frusit till användes traktor.